No 2019.gada 1.janvāra visiem Latvijas uzņēmumiem, kas finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, būs obligāti piemērojams 16.starptautiskais finanšu pārskatu standarts “Noma”. Jaunais standarts ir īpaši nozīmīgs nomniekiem, jo tas pielīdzina operatīvo nomu finanšu nomai, tātad praktiski visas nomas kļūst par bilances sastāvdaļu.