Mēs esam valsts iestāde, mums ir noslēgts līgums ar firmu par programmas tehniskās specifikācijas izstrādi. Mūsu IT speciālists, pamatojoties uz specifikāciju, ieviesa iestādē programmu. Kuras izmaksas drīkst iekļaut programmas sākotnējā vērtībā? Līguma summu, IT speciālista algu, vēl kādas citas izmaksas?