Principiālu atšķirību starp parasto iegādi un iegādi, izmantojot interneta platformu, nav daudz. Tomēr iegādēm no attāluma ir raksturīgi papildu riski, piemēram, nereti ir sarežģīti noskaidrot pārdevēja juridisko formu un nepieciešamos rekvizītus, kā arī ir sarežģītāk sagatavot visu iegādi pamatojošo dokumentāciju.

Manuprāt, viens no iemesliem, kāpēc dažkārt uzņēmumi atturas no iegādēm interneta platformās, ir bailes nepareizi noformēt attaisnojuma dokumentus, kā arī nesaņemt visu nepieciešamo attaisnojuma dokumentāciju. Grāmatvedības kārtošana un attaisnojuma dokumentos nepieciešamā informācija ir noteikta likuma "Par grāmatvedību" 2. un 7.pantā. Tabulā ir neliela 7.panta analīze ar komentāriem, kā likuma "Par grāmatvedību" prasības varētu izpausties praksē, iegādājoties preces no attāluma, kā arī rēķina paraugs.