Kāda ir preču – vienreiz lietojamo trauku un iepakojuma – uzskaites kārtība, ja noslēgts līgums ar apsaimniekotāju, piemēram, sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zaļā josta"?