Vai atvasināta publiska persona zemes nomas maksā, kam tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis (PVN), drīkst iekļaut nekustamā īpašuma nodokli (NĪN)?