Nekustamo īpašumu tā īpašnieks var izmantot savām vajadzībām vai arī to var nodot lietošanā citām personām par atlīdzību vai bez tās. Kā pareizi klasificēt noslēgto līgumu nodokļu vajadzībām, kādi maksājumi ir ietverami nomas vai īres ienākumā, un kādi izdevumi ir atskaitāmi nodokļu vajadzībām?