Sākot ar 1.martu, fiziskās personas var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu. Arī šogad fiziskās personas var iedalīt 2 kategorijās – tās, kam gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, un tās, kas deklarāciju iesniedz brīvprātīgi (parasti – lai atgūtu gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)). Tā kā 2016.gads ir pirmais gads, kad tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums, varētu palielināties to personu skaits, kas deklarāciju iesniedz brīvprātīgi.

Svarīgākajiem normatīvajiem aktiem – likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) un Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" (MK noteikumi Nr.568) – šogad noteikti jāpievieno arī MK noteikumi Nr.1 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai". Saimnieciskās darbības veicējiem deklarācijas aizpildīšanai svarīgi ievērot arī MK noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" un MK noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem" paredzētās prasības.