No šī gada 1.janvāra spēkā stājies no jau gadu desmitiem ierastā pilnīgi atšķirīgs algu aprēķina modelis. Saskaņā ar jauno kārtību iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) tiem, kas darba devējam iesnieguši algas nodokļa grāmatiņu, rēķina atbilstoši iepriekš spēkā esošajai metodei, savukārt pārējiem – saskaņā ar jauno metodi.

Ievērojot jauno kārtību, gadījumos, kad darba devējam iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, neapliekamo minimumu un atvieglojumus var piemērot arī citam ienākuma veidam, kas gūts uz uzņēmuma līguma vai autora līguma pamata. Tāpat jaunums, ar ko papildinātas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) normas, ir ienākuma saņēmēja tiesības lūgt darba devējam piemērot aprēķinātajam ienākumam lielāku IIN likmi (nevis 20%, bet 23%), nekā noteikts likumā. Tomēr šāda iespēja nav attiecināma uz izvēli piemērot vai nepiemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus. Manuprāt, masu medijos un no atbildīgajām institūcijām pieejamā informācija par iespējām nepiemērot neapliekamo minimumu ir prettiesiska, jo likumā tas nav paredzēts.