Turpinām 02.03.2018. publikācijā "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu īpatnības 2018.gadā" aizsākto tēmu. Šoreiz aplūkosim, kā piemērot nodokļus, ja personai ir dažādi ienākumi pie 1 darba devēja, piemēram, papildus darba līgumam ir noslēgts arī uzņēmuma līgums.

Kādas likmes piemērot

Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 15.panta 4.daļu, ja kalendāra mēneša laikā 1 ienākuma izmaksātājs izmaksā gan ar algas nodokli apliekamo ienākumu, gan cita veida ar nodokli apliekamos ienākumus (kam nepiemēro 15.panta 5., 6., 7., 8., 9., 11. un 12.daļā noteiktās likmes), tad:

  • ienākumiem, kas nav apliekami ar algas nodokli, piemēro 23% likmi, ja likuma par IIN 15.panta 18.daļā nav noteikts citādi;
  • no ienākumiem, kas nav apliekami ar algas nodokli, likuma par IIN 3.panta 2.daļas 1.punktā minētos izdevumus, kā arī 3.panta 2.daļas 2. un 3.punktā minētos izdevumus (ja to segšanai nav pietiekami algota darba ienākumi) atskaita tā, kā tas saskaņā ar 15.panta 15.daļu noteikts maksātāja mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 EUR mēnesī. Likuma par IIN 10.panta 1.daļas 4.punktā noteiktos izdevumus no ienākuma atskaita pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšanas.