Lai gan pēdējie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" (Noteikumi) stājās spēkā 02.12.2016., tomēr, ņemot vērā, ka 2017.gads ir sācies tikai nesen, nodokļu maksātājiem būtu jāizvērtē, kā grozījumi varētu ietekmēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšanas kārtību šajā gadā.

Algas nodokļa aprēķināšana

Atbilstoši veiktajiem grozījumiem Noteikumos algas nodoklis nav jāmaksā par darba devēja dāvanām, kuru kopējā vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 14,23 EUR, kā arī par darba devēja darbiniekam piešķirtajiem apbalvojumiem, kam nav atlīdzības nozīmes rakstura, bet ir morāla novērtējuma raksturs. Tā kā normatīvajos aktos nav definēts termins "morāla novērtējuma raksturs", ir iespējama subjektīva šī termina interpretācija. Tomēr ir saprotams, ka, piemēram, darba devēja darbiniekam piešķirtu naudas balvu par labiem darba rezultātiem nevarētu uzskatīt par apbalvojumu, kam ir morāla novērtējuma raksturs, bet gan par prēmiju. Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Likums) kā piemērs apbalvojumam, kam nav atlīdzības nozīmes rakstura, bet ir morāla novērtējuma raksturs, ir minēts atzinības raksts, goda raksts, pateicības raksts, diploms, medaļa, piemiņas kauss.