Lūdzu skaidrojumu par nekustamā īpašuma pārdošanas deklarēšanu, ja pārdodamā īpašuma iegādes cena ar izdevumiem īpašuma uzlabošanai sasniedz vai pārsniedz pārdošanas cenu. Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā šādu deklarāciju norāda kā kļūdainu, un nav iespējams deklarēt pārdošanas faktu.