Saimnieciskās darbības veicējam (SDV) reģistrēts darbības veids mežkopība un citas mežsaimniecības darbības. 2014.gadā SDV ir pārdevis vairākus nekustamos īpašumus (zemi kopā ar mežu) par lielāku cenu, nekā tie bija iegādāti. Nekustamie īpašumi ir nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības uzskaitē kopš 2004.gada, un katram nekustamajam īpašumam ir izveidota pamatlīdzekļa kartiņa. Kāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme jāpiemēro minētajiem darījumiem? Vai minētais ienākums ir klasificējams kā ienākums no kapitāla, kuram saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) 15.panta 3.1daļu tiek piemērota IIN likme 15%? Vai varbūt tas ir saimnieciskās darbības ienākums, kam saskaņā ar likuma par IIN 15.panta 2.1daļu piemērojama IIN likme 24%?