Dēls 2014. gada oktobrī iegādājās zemi, bet 2019. gada martā to uz dāvinājuma līguma pamata uzdāvināja mātei, kurai neizdevās neko uzcelt sakarā ar esošo situāciju. Tagad dāvinājuma līgums tiek atcelts, un dēls šo zemi grib pārdot. Vai pēc zemes pārdošanas dēlam būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% no kapitāla pieauguma? Deklarēties uz zemes gabala nav iespējams. 2017. gadā dēls pārdeva dzīvokli, pašlaik zeme ir viņa vienīgais īpašums.