Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) 16.1panta 8.daļu par ienākuma gūšanas dienu no dividendēm uzskata dienu, kad dividendes aprēķinātas. Kas ir šī diena - dalībnieku sapulces protokola diena vai dividenžu izmaksas diena? Uz šķietami vienkāršu jautājumu saņēmām dažādas ekspertu atbildes.