Uzņēmums vēlas nomāt zemi no fiziskās personas. Ir noslēgts līgums, nomas maksa noteikta 200 EUR gadā. Vai par šo darījumu 5 dienu laikā ir jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam (VID), lai fiziskā persona varētu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 10% apmērā? Vai par noslēgto līgumu VID ir jāpaziņo fiziskajai personai, vai to var darīt arī uzņēmums? Kā noformēt šo nomas daļu, ja fiziskā persona vēlas, lai nomnieks samaksā IIN 10% apmērā? Kā rīkoties grāmatvedim?