Uzņēmumam par 2016.gada aprīli izveidojās debitora parāds, parāda summa – 10 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 2016.gada jūnijā minētajam debitoram pasludināts maksātnespējas process, 2018.gada augustā maksātnespējas process izbeigts, un 2018.gada septembrī debitors likvidēts. Mūsu uzņēmums bija iekļauts kreditoru sarakstā, parādi nav atgūti. Vai šādā situācijā to var uzskatīt par zaudēto debitora parādu atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 105.panta 5.daļai? Kurā PVN deklarācijā (par 2018.gada augustu vai septembri) ir veicamas priekšnodokļa korekcijas? Kādi dokumenti (izraksts no kreditoru prasījumu reģistra, tiesas lēmums par debitora maksātnespējas procedūras pabeigšanu utt.) būtu papildus jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā kopā ar PVN deklarācijas labojumiem?