Maijā noslēgts pakalpojuma līgums par 1000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). SIA  pakalpojuma sniedzējs  nav sasniedzis 50 000 EUR ieņēmumu slieksni un nav reģistrējies kā PVN maksātājs. Maijā SIA atbilstoši minētā līguma nosacījumiem izraksta avansa rēķinu par 200 EUR.

Augustā SIA sasniedz 50 000 EUR ieņēmumu slieksni un reģistrējas kā PVN maksātājs.

Pēc pakalpojuma sniegšanas 29.09.2017. SIA izraksta nodokļa rēķinu par atlikušo summu  800 EUR plus 168 EUR (PVN 21% apmērā), kopā  968 EUR. Vai SIA ir rīkojusies pareizi, izrakstot nodokļa rēķinu par atlikušo līguma summu un piemērojot PVN tikai šiem 800 EUR?