Latvijas uzņēmums pērk pakalpojumu no trešās valsts uzņēmuma. Šim trešās valsts uzņēmumam ir Eiropas Savienības pievienotās vērtības nodokļa (PVN) numurs, kas sākas ar burtiem “EU”. Ir skaidrs, ka jāaprēķina reversais PVN, bet kur šo PVN uzrādīt PVN deklarācijā?