Vai nepieciešams pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā norādīt atskaitīto PVN priekšnodokli par ieguldījumiem nomātu telpu remontā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 99.pantu? Telpas sabiedrībai nepieder, bet esam veikuši to kosmētisko remontu, nomainījuši logus un durvis. Priekšnodoklis ir atskaitīts, telpas tiek izmantotas saimnieciskās darbības nodrošināšanai kā tirdzniecības zāle.