2024.gada janvārī spēkā stājās vairāki grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas būtiski uzlabo uzņēmēju dzīvi. Viens no jaunumiem, kas pelnījis lielāku ievērību, ir atvieglotas prasības pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atgūšanai, ja darījuma partneris nav samaksājis par piegādātajām precēm vai pakalpojumiem.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādus kritērijus neizpildot, jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) par nedrošajiem debitoriem.
  • Kādos gadījumos debitoru parāds nav jāiekļauj ar UIN apliekamajā vērtībā.
  • Līdz kādai parāda summai ir nepieciešams minimāls pierādījumu apjoms PVN atgūšanai.
  • Kādiem nosacījumiem jāizpildās, la varētu atgūt un koriģēt PVN par parāda summu.
  • Kā PVN deklarācijā norāda koriģējamo PVN.
  • Kā preču vai pakalpojumu sniedzējam un parādniekam jārīkojas ar PVN, kas atgūts no zaudētā parāda.