Latvijas uzņēmums “A” iepērk preci no Itālijas uzņēmuma “B”, par ko uzņēmums “B” izraksta rēķinu uzņēmumam “A” ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0% likmi. Abi uzņēmumi ir PVN maksātāji. Taču prece tiek transportēta no Itālijas uzņēmuma “B” uz Poliju, no kurienes Latvijas uzņēmums “A” eksportēs to uz Ukrainu uzņēmumu “C” (eksportētājs deklarācijā ir Latvijas uzņēmums “A”) un izrakstīs tam rēķinu. Transporta izdevumus no Itālijas līdz Ukrainai segs Latvijas uzņēmums “A”.

 Kā uzņēmumam “A” jāaprēķina un jānorāda PVN deklarācijā un tās pielikumos iegādes darījums no Itālijas uzņēmuma “B”? Kā uzņēmumam “A” jānorāda PVN deklarācijā realizācijas darījums uz Ukrainu uzņēmumu “C” , un kāda PVN atsauce jānorāda rēķinā?