Uzņēmums “A” ir noslēdzis nomas līgumu ar uzņēmumu “B” par cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu. Līgumā ir noteikts, ka uzņēmums “A” nesedz izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, nodokļa samaksu un apdrošināšanu u.c. Šos izdevumus apņēmies segt uzņēmums “B”. Vai šādā gadījumā piemērojami Pievienotās vērtības nodokļa likuma 34.panta 9.daļas ierobežojumi un uzņēmumam “B” nav tiesību atskaitīt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokli pilnā apmērā par saņemto nomas pakalpojumu?