Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) darba devēja dāvana, kas taksācijas gada laikā nepārsniedz 14,23 EUR, ir ar nodokli neapliekams ienākums. Vai šajā gadījumā tiek ņemta vērā pirkuma summa ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) vai bez PVN?

Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam (PVN likums) mazas vērtības dāvana ir prece vai pakalpojums, kuru nodod bez atlīdzības un kura vērtība bez PVN ir līdz 15 EUR gadā. Vai par šo preci drīkst atskaitīt priekšnodokli?

Vai darba devēja mazas vērtības dāvana ir jāatspoguļo uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā kā ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi, piemērojot koeficientu 1,5 (2.rinda)? Kāda dāvanas vērtība jānorāda UIN deklarācijā - pirkuma summa ar vai bez PVN?