Daudzdzīvokļu namam ir apsaimniekotājs (nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs). Apsaimniekotājs izraksta rēķinu, kur norāda PVN. Vienā Valsts ieņēmumu dienesta metodiskajā materiālā atradu, ka apsaimniekotājs – PVN nemaksātājs, izrakstot rēķinu apliekamai personai par sniegto telpu nomas (mūsu gadījumā ir tikai apsaimniekošanas pakalpojums) pakalpojumu (kuru neapliek ar PVN, jo nav reģistrējies kā apliekama persona), siltumenerģijas, ūdens piegādi un sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumiem, uzrāda: