01.01.2015. stājās spēkā Padomes Īstenošanas 07.10.2013. regula (ES) Nr.1042/2013, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr.282/2011 par pakalpojumu sniegšanas vietu (Regula). Apskatīšu jaunās normas, kas skar nodokļa piemērošanu ar nekustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem un stāsies spēkā vēlāk - no 01.01.2017.