Uzņēmums iegādājas nelietotu nekustamo īpašumu kā noguldījuma īpašumu ar mērķi to nākotnē pārdot, bet līdz pārdošanai - izīrēt. Pārdodot, šim īpašumam pievienotās vērtības nodoklis (PVN) kā lietotam nekustamam īpašumam saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu (PVN likums) nebūs jāpiemēro. Vai iegādes brīdī drīkst atskaitīt PVN priekšnodokli pilnā apmērā? Tāpat par šo īpašumu būs jāmaksā komunālie maksājumi un uzturēšanas izdevumi – vai par šiem PVN drīkst atskaitīt pilnā apmērā? Vai tad, pārdodot, būs jāaprēķina PVN proporcija? Un vai šādam īpašumam jāaprēķina nolietojums?