Uzņēmumam ir debitora parāds 24 200 eiro apmērā, tajā skaitā pamatsumma 20 000 eiro un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – 4200 eiro. Rēķini bija izrakstīti 2017. gadā. Debitors parādu atzina, bet nesamaksāja.

Notikumu secība – 2019. gada augustā debitoram bija uzsākts maksātnespējas process, 2019. gada septembrī parāds bija iekļauts Kreditoru prasību sarakstā, 2020. gada februārī maksātnespējas process pabeigts un debitors tika likvidēts, protams, mums parāds netika atmaksāts.

Vai mums ir tiesības atprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta parāda PVN summas atmaksu? Vai arī visa parāda summa (kopā ar PVN) jānoraksta kā izdevumi, nepalielinot ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi?