Strauji tuvojoties uzņēmumu, kuriem finanšu gads beidzās 31. decembrī, gada pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju (UIN deklarācijas) iesniegšanas termiņam, viens no jautājumiem, kurus nereti uzdod nodokļu maksātāji, ir kā gada pārskatā un UIN deklarācijā ir atspoguļojami darījumi ar saistītām personām. Tādēļ šī raksta mērķis ir atgādināt, pirmkārt, kas ir uzskatāms par saistītu personu nodokļu likumu izpratnē. Otrkārt, kādas speciālās nodokļu likumu normas ir jāievēro darījumos ar saistītām personām, tajā skaitā nodokļa ieturēšanas pienākums, veicot izmaksas ar uzņēmumu saistītām personām vai uzņēmumiem, kā arī apliekamā ienākuma korekcija UIN deklarācijā, ja darījuma ar saistītu personu vērtība atšķiras no cenām, kādas ir piemērojamas līdzīgos darījumos ar trešajām (ar uzņēmumu nesaistītām) personām.