Sabiedrība 2018.gadā strādā ar peļņu. 2017.gada 31.decembrī sabiedrības bilancē ir norādīta nesadalīta peļņa, bet tai ir nesegtie zaudējumi par iepriekšējiem gadiem, tāpēc 2019.gadā ik mēnesi tiek aizpildīta uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas 1.2.rinda un atspoguļots nesadalītās peļņas atlikums uz 2017.gada 31.decembri – 102 530 eiro. 2019.gada jūnijā vadība pieņēma lēmumu daļu no nesadalītās peļņas – 50 000 eiro – sadalīt dividendēs. Vai tas ir iespējams? Kurās UIN deklarācijas ailēs to atspoguļot? Kādas nodokļu sekas var rasties? Cik ilgi nepieciešams aizpildīt UIN deklarācijas 1.2.rindu?