Lielai daļai uzņēmumu strauji tuvojas gada pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas iesniegšanas termiņš. Tāpēc sniedzam dažus ieteikumus UIN deklarācijas sagatavošanai – par nerezidentu izmaksām, nedrošajiem debitoru parādiem un cesijas darījumiem UIN deklarācijā.

Izmaksas nerezidentiem

Izmaksām nerezidentiem UIN piemēro šādi:

  1. atlīdzība par vadības un konsultatīviem pakalpojumiem – 10%;
  2. atlīdzība no Latvijā esoša īpašuma (kustamā un nekustamā) izmantošanas – 5%;
  3. atlīdzība par nekustamā īpašuma atsavināšanu (arī ieguldīšanu pamatkapitālā) – 2%;
  4. ienākumi no līdzdalības personālsabiedrībā – 15%;
  5. dividendes – neapliek;
  6. procentu maksājumi (ja nav saistīti uzņēmumi) – neapliek;
  7. maksājumi par intelektuālo īpašumu – neapliek.