Atkal ir pienācis ikgadējais uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas sagatavošanas laiks. Pirmā darbība, ko veic, aprēķinot ar UIN apliekamo ienākumu, ir pārskata gada peļņas palielināšana (vai zaudējumu samazināšana) par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.