26.05.2015. tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.556), kuros citu starpā precizēts arī regulējums par citas sabiedrības pamatkapitālā ieguldītā aktīva vērtības izmaiņām.