Turpinot š. g. 25. novembra publikācijā “Kas jāņem vērā, ja ārvalstu komersants veic ieguldījumus Latvijā” aizsākto tēmu par piemērojamiem nodokļiem un administratīvajām prasībām, kas ir jāievēro ārvalstu komersantiem, veicot ieguldījumus Latvijā, šajā rakstā tiks analizēti vairāki atsevišķi peļņas izmaksu nerezidentiem piemēri, kas var radīt nodokļu sekas nerezidentam.