2020. gadā uzņēmums no nerezidenta ir saņēmis konsultatīvos pakalpojumus un veicis apmaksu par tiem 2000 eiro apmērā. No šīs pašas personas uzņēmums saņēmis arī citus pakalpojumus 6000 eiro apmērā. Lai no konsultatīvajiem pakalpojumiem nebūtu jāietur nodoklis 20% apmērā, vai pietiek ar rezidenta apliecību? Vai ir nepieciešams sniegt iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) par atbrīvošanu no uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aplikšanas?

VID darbiniece telefonsarunā informēja, ka, ja šie konsultatīvie pakalpojumi nepārsniedz 5000 eiro, tad nav nepieciešams par to paziņot – ir tikai jābūt rezidenta apliecībai. Likumā to nav iespējams atrast, tāpēc nepieciešams to precizēt.

Un otrs jautājums – kā šie nerezidenta veiktie maksājumi jāuzrāda UIN pārskatā par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijā? Vai pārskatā jānorāda gan konsultatīvie pakalpojumi, gan citi? Vai tiem jānorāda kods 7? Vai paziņojums jāsniedz par 8000 eiro (2000 eiro + 6000 eiro), vai tikai par 6000 eiro?