Praktiski bankrotējis uzņēmums (parādnieks) ir parādā kredītiestādei 15 miljonus EUR. Saskaņā ar cesijas līgumu juridiska persona (cesionārs) izsolē no kredītiestādes iegādājas prasījuma tiesības par 5 miljoniem EUR. Cedents un cesionārs ir Latvijas nodokļu rezidenti. Cesionārs vienlaikus kļūst par sabiedrības (parādnieka) vienīgo dalībnieku. Cesionārs novērtē iegādātās prasījuma tiesības 5 miljonu EUR apmērā. Cesionārs un parādnieks noslēdz mierizlīgumu, ko apstiprina tiesa, un saskaņā ar mierizlīgumu parādnieks atzīst parādu 5 miljonu EUR apmērā, bet atlikušais parāds 10 miljonu EUR apmērā tiek dzēsts. Kādas nodokļu sekas darījums rada parādniekam un cesionāram?