SIA “A” 2018. gadā izsniedza aizdevumu saistītam uzņēmumam SIA “B” 5000 eiro apmērā. SIA “A” ir arī nesadalītā peļņa, kas gūta līdz 2017. gada 31. decembrim, 8000 eiro apmērā. 2018. gadā izsniegtais aizdevums uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā tika norādīts kā summa, kas samazina nesadalīto peļņu, kas gūta līdz 2017. gada 31. decembrim, pamatojoties uz Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma  pārejas noteikumu 34. punktu. 2019. gadā daļa no šī aizdevuma tika atmaksāta. Vai UIN deklarācijā 2019. gadā kaut kur ir jāatspoguļo tas, ka daļa no 2018. gadā izsniegtā aizdevuma, kas samazināja nesadalīto peļņu, tiek saņemta atpakaļ?