Reprezentatīvo auto, par kuru maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN), izmanto uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, veicot nobraukuma uzskaiti ar maršruta lapām. Izgatavotājrūpnīcas norādītā degvielas patēriņa norma ir mazāka, nekā tā ir faktiski. Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā ar nodokli apliekamo bāzi palielina par visiem ar automašīnu saistītajiem ekspluatācijas izdevumiem, norādot 17.rindā ("Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa ekspluatāciju un uzturēšanu (6.panta 1.d. 13.p.)"). Kā rīkoties ar degvielas izmaksām, kas pārsniedz pieļaujamo normu? Un kā šajā situācijā būs piemērojams UIN nākamgad?