Ir radušās neskaidrības par saņemtās subsīdijas uzrādīšanu virsgrāmatā un tās ietekmi uz uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Turpinājumā divas situācijas.

1. situācija: 2020. gadā novembra UIN deklarācijā tiek uzrādīta sadalītā peļņa par 2018. gadu – 8000 eiro apmērā. Ir saņemtas subsīdijas 2020. gada novembra mēnesī – 20 000 eiro. UIN deklarācijā apliekamā bāze – 0 eiro. Kā šis darījums jāuzrāda virsgrāmatā?

2. situācija: 2020. gadā novembra UIN deklarācijā ir norādīti ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi 8000 eiro apmērā. Ir saņemtas subsīdijas 2020. gada novembra mēnesī – 20 000 eiro. UIN apliekamā bāze 0 eiro. Kā šis darījums jāuzrāda virsgrāmatā?