2020. gada septembrī izmaksātas dividendes mātes uzņēmumam. Iesniegta uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija par septembri un nomaksāts UIN. 2020. gada decembrī ir veikti ziedojumi atbilstoši likumam, un UIN deklarācijā par decembri uzņēmums vēlas piemērot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12. panta 1. daļas 3. punktā noteikto UIN atlaidi. Kā UIN deklarācijā aizpildīt ziedojuma atlaidi? Lai aizpildītu UIN deklarācijas 9.1. rindu, ir jābūt aizpildītai 4. rindai. Savukārt, aizpildot 4. rindu decembra UIN deklarācijā, UIN automātiski tiek aprēķināts dubultā, jo dividendes un UIN bija norādīti jau septembra deklarācijā.