Uzņēmumam aktīvā ir liels atliktā nodokļa uzkrājums. Kas, ņemot vērā izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) regulējumā no 2018.gada, uzņēmumam jādara ar šo uzkrājumu 31.12.2017. – jānoraksta tas pilnībā vai jāveic kādas citas darbības?