Plānojam slēgt līgumu par konsultāciju pakalpojumu ar Itālijā reģistrētu uzņēmumu, kuram nav pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā (nerezidents) un kurš nav arī pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. Kā būtu līgumā jāatrunā uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksas kārtība?

Vai šādi būtu korekti: "Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi" (MK noteikumi Nr.178)  līgumslēdzējiem-nerezidentiem, ja tiem nav pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, ir pienākums iesniegt izmaksātājam aizpildītu rezidenta apliecību-iesniegumu nodokļu atvieglojumu piemērošanai vai otras līgumslēdzējas valsts noteikta parauga rezidences apliecību trīs eksemplāros. Izmaksātājs pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apstiprinātās atvieglojumu apliecības vai līdzīga dokumenta saņemšanas apmaksā rēķinu par vadības un konsultatīviem pakalpojumiem."?