Lai atvieglotu nodokļu administrēšanas slogu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri darbojas vai plāno darbību paplašināt Eiropas Savienībā, šobrīd tiek virzīta iniciatīva par šādu uzņēmumu galvenā biroja nodokļu sistēmas direktīvas izveidi. Uz kuriem uzņēmumiem attieksies jaunā direktīva un kā darbosies jaunais nodokļu samaksas režīms?

2023.gada 12.septembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu direktīvai, ar ko izveido galvenā biroja nodokļu sistēmu mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem un groza direktīvu 2011/16/ES.