Tiešo nodokļu, tostarp uzņēmumu ienākuma nodokļa, sistēma ir radīta vairāk nekā pirms gadsimta. Šodien uzņēmējdarības vide ir būtiski mainījusies, tāpēc Eiropas Komisija aktīvi strādā pie jaunas vienotas sistēmas ieviešanas visā Eiropas Savienībā.