Latvijas nodokļu maksātāja klients – nerezidents –, apmaksājot rēķinu, no rēķina summas ieturēja savas rezidences valsts nodokli un atsūtīja Latvijas nodokļu maksātājam (SIA) savas rezidences valsts izsniegtu sertifikātu par šī nodokļa samaksu. SIA uzskata, ka atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 15. panta 1. un 2. daļai, aprēķinot nākotnē dividendes, SIA varēs samazināt maksājamo uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) par summu, kas ir vienāda ar ārvalstīs samaksāto nodokli. Ko darīt ar debitoru parādu? Vai, norakstot debitora parāda atlikumu izdevumos (jo ir skaidrs, ka šo summu mēs neatgūsim no klienta), veidojas ar UIN apliekama bāze?