Atkal pienācis laiks, kad jāsagatavo uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija par pārskata gada pēdējo mēnesi decembri, kas jāiesniedz pilnīgi visiem šī nodokļa maksātājiem neatkarīgi no tā, vai tiem ir vai nav ar UIN apliekami darījumi. Gads ir visai ilgs periods, kurā dažas nianses varētu piemirsties, tāpēc atgādināsim būtiskāko deklarāciju sagatavošanā.

Atgriežoties pie uzņēmuma pārskata gada, kas parasti saskan ar kalendāro gadu, pēdējā mēneša, tas ir, decembra, UIN deklarācijās būs jāveic ar UIN apliekamās bāzes palielināšana par dažām korekcijām, kas saistītas ar gada pārskata sagatavošanu. Neskatoties uz to, ka decembra UIN deklarācija ir jāiesniedz līdz 2024.gada 20.janvārim, nemainīgs palicis fakts, ka UIN decembra deklarācijā var veikt korekcijas saistībā ar gada pārskata sagatavošanu bez bailēm saņemt nokavējuma naudas aprēķinu līdz gada pārskata iesniegšanai.