Latvijas uzņēmumam pieder filiāle Zviedrijā. Lai paplašinātu saimniecisko darbību, tas vēlas pārreģistrēt sev piederošo kravas automašīnu no Latvijas galvenā uzņēmuma uz Zviedrijas filiāli. Kā pareizi noformēt šo darījumu grāmatvedībā? Filiāle ir reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja Zviedrijā.

Līdzautore: Ivonna Balode, SIA "KPMG Baltics" Nodokļu konsultāciju nodaļas projektu vadītāja

Latvijas uzņēmums kā galvenais uzņēmums savā bilancē atzīst gan Latvijas uzņēmuma, gan savas Zviedrijas filiāles aktīvus un saistības. Aktīvos atzītās automašīnas pārreģistrēšana uz filiāli nemaina uzskaiti Latvijas uzņēmuma bilancē. Uzskaites vajadzības labad var ieteikt pārreģistrēto automašīnu nodalīt atsevišķā analītiskajā kontā, lai būtu ērtāk sagatavot bilanci Zviedrijas filiāles vajadzībām.