Uzņēmums (reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs) ir noslēdzis vieglā auto nomas līgumu ar fizisku personu, uzņēmuma darbinieku, par tā auto izmantošanu uzņēmuma saimnieciskās darbības vajadzībām. Fiziskā persona nav reģistrējusi nomas līgumu Valsts ieņēmumu dienestā. Uzņēmums arī nav reģistrējies kā šī auto lietotājs/turētājs. Uzņēmums ik mēnesi  pārskaita  darbiniekam nomas maksu, kas minēta līgumā, ieturot no tās iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), ko iemaksā valsts budžetā. Automašīna nav aprīkota ar  globālās pozicionēšanas sistēmu.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā noteikts, ka komersants nemaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN), ja tiek maksāts IIN. Bet kā ir ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN)? Vai tomēr ir jāmaksā UVTN, lai varētu attiecināt degvielas u.c. ar transportlīdzekli saistītos izdevumus kā saimnieciskās darbības izdevumus un lai nenāktos maksāt UIN?