Uzņēmums maksā procentu maksājumus saistītajam uzņēmumam Vācijā, kas saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 10.pantu ir apliekami ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Vai uzņēmums drīkst neaplikt šos procentu maksājumus ar uzņēmumu ienākuma nodokli, ja tiek piemērota direktīva 2003/49/EK par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs? Vai šo direktīvu drīkst attiecināt uz procentu maksājumiem saistītajam uzņēmumam?