Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2009.gadā nolēma iepriekšējā gada peļņu sadalīt dividendēs un to iegrāmatoja bilances kontā “Norēķini par dividendēm”, jo sabiedrībai nebija pietiekamu naudas līdzekļu, lai izmaksātu dividendes. Vai, izmaksājot dividendes 2022.gadā, kas ir aprēķinātas 2009.gadā, ir jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)?