Uzņēmums 2022.gadā saņēma naudas balvu 700 eiro apmērā par uzvaru konkursā. Vai uzņēmumam ir jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis par šo naudas balvu? Vai sabiedrībai šie ienākumi jāgrāmato kontā “Citi ieņēmumi”?